Splošni pogoji

Uporabniki spletnega mesta

Uporabnik je vsaka oseba, ki obišče spletno mesto in ga kakor koli uporablja. Uporaba je dovoljena neomejenemu številu uporabnikov, ki izpolnjujejo zgornje pogoje.


Razpoložljivost spletnega mesta

Spletno mesto je običajno na voljo 24 ur na dan, vse dni v letu. Založnik si pridržuje pravico, da zaradi tehničnih razlogov vzdrževanja in zamenjave opreme začasno ustavi dostop do spletnega mesta. Lastnik storitve ne zagotavlja dostopa do spletnega mesta v primeru prekinitve omrežij ponudnika dostopnih cest ali kakršnih koli prekinitev, napak, drugih tehničnih motenj ali prekinitev tretjih oseb in v primeru višje sile.

Avtorske pravice

Vsebino, ki jo je objavil založnik, je mogoče pregledati in uporabiti v skladu z navedenimi splošnimi pogoji. Vsebine ni dovoljeno reproducirati, spreminjati, prepisovati, ponovno objavljati ali distribuirati v komercialne ali nekomercialne namene brez predhodnega pisnega soglasja založnika.

V primeru uporabe vsebine tega spletnega mesta je treba obdržati vsa obvestila o avtorskih pravicah in druga obvestila ter opozorila. V primeru citiranja vsebine storitev ali izdelkov se lahko uporabnik poveže na spletno stran. Povezav ni dovoljeno objavljati na spletnih mestih z nezakonito ali nemoralno vsebino. Na zahtevo založnika je lastnik spletnega mesta ali izdelka, na katerem je objavljena povezava, slednjega dolžan odstraniti Založnik ni odgovoren za nadaljnje odstranjevanje vsebine spletnega mesta s strani tretjih oseb, niti nima nobenega vpliva na vedenje tretjih oseb, s čimer se uporabnik zaveda in strinja. Uporabnik izrecno jamči, da objava njegove vsebine, objavljene na spletnem mestu, ne krši pravic intelektualne lastnine ali osebnih pravic tretjih oseb.

Blagovne znamke, ki se pojavljajo v storitvi ali drugih izdelkih, so registrirane blagovne znamke v lasti imetnika licence ali uporabnika izdajatelja, povezanih podjetij ali tretjih oseb. Vsaka uporaba teh znamk je izrecno prepovedana brez predhodnega pisnega soglasja imetnika pravice. Blagovne znamke, ki niso registrirane kot blagovne znamke, so zaščitene z avtorskimi pravicami. Če uporabnik odda gradivo, ki je zaščiteno v skladu z zakonom o industrijski lastnini, zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah in sorodnimi predpisi, založnik ni odgovoren za kršitev avtorskih pravic. Uporabnik, ki gradivo pošlje založniku, se strinja, da za njegovo objavo ne bo zahteval plačila ali nadomestila.


Funkcije socialnega mreženja

Spletno mesto lahko vključuje funkcionalnost socialnih omrežij in možnost objav na Facebooku in Twitterju. Lastnik storitve uporabnikom omogoča objavljanje povezav in priporočil na družbenih omrežjih na način, ki je sestavni del funkcionalnosti socialnih omrežij.

Založnik vaše osebne podatke obdeluje v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR). Tukaj preberite več o svojih pravicah in zaščiti osebnih podatkov.